Thơ Xướng Họa: Đầu Năm Khai Bút

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 

Năm mới đến rồi ư?
Trần gian lại ngất ngư
Tóc tai xơ xác rụng
Gân cốt rã rời hư
Mới sáng còn hăng hái
Qua trưa đã khật khừ
Bạn thương cù đánh chén
Miệng móm mém cười trừ

Trần Văn Lương*
01/01/2018

butnghien

Cẩn họa:

Lại Tết Tây đến ư?
Đời cổ tích long ngư
Mắc cạn nghiên u tịch
Nương nhờ mực huyễn hư
Câu thơ vừa chấm bút
Tâm ý đã khừ khừ
Tửu lượng Huynh đầy chén
Trà dư Đệ... uống trừ.

Phạm Tương Như
01/01/2018
*Tiến sĩ computer TVL, thi sĩ.

Category: Thơ

Bài mới nhất

Who's Online

We have 94 guests and no members online

Visitor Counter